• 0 342 360 60 60 / 76326

Gaziantep Böbrek Nakli ve Hastalıkları Derneği Olağan Genel Kurulu Hakkında

Derneğimiz, 10 Haziran 2022 Cuma günü GAÜN Tıp Fakültesi Organ Nakli Okulu'nda Olağan Genel Kurul Yapacaktır.

Toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı takdirdi, bir hafta sonra aynı yer ve saatte tekrar toplanacaktır. Genel Kurula katılım şartını haiz tüm  üyelerimize duyurulur. 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Yoklama ve açılış,
2. Divan heyeti seçimi,
3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
4. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.